Dorota Schleiss
tel. 509 713 732
e-mail: biuro@male-plany-filmowe.pl

Dane do faktury:
Renpol s.c. Dorota Schleiss, Agata Schleiss
ul. Nowogródzka 74, 68-100 Żagań
NIP: 9241901034